Mô hình Việt khám sức khỏe định kỳ

Cảm ơn sự tận tình của các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cùng sự hợp tác vui vẻ của toàn thể MHVer. “Đến hẹn lại… khám sức khỏe”, Mô hình Việt đã hoàn thành chương trình khám sức khỏe định kỳ 2017 cho toàn thể thành viên.

Đảm bảo sức khỏe để lao động, sáng tạo là tiêu chí để phát triển BỀN VỮNG của chúng tôi

Mô hình Việt_khám sức khỏe định kỳ_2017

 

Thiết kế bởi Viva Media © 2013 Bản quyền thuộc Mô Hình Việt   +844 3633 6688 Yahoo SupportFacebook