1. Nhà máy Orion Hanel, Hà Nội

  Tỷ lệ: 1:500
 2. Máy làm hơi nước Ebara

  Tỷ lệ: 1:15
 3. Máy làm hơi nước Ebara

  Tỷ lệ: 1:15
 4. Hệ thống vận chuyển, chế biến và phân phối sản phẩm khí

  Tỷ lệ: 1:500
 5. Hệ thống vận chuyển, chế biến và phân phối sản phẩm khí

  Tỷ lệ: 1:500
 6. Hệ thống vận chuyển, chế biến và phân phối sản phẩm khí

  Tỷ lệ: 1:500
 7. Hệ thống vận chuyển, chế biến và phân phối sản phẩm khí

  Tỷ lệ: 1:500
 8. Hệ thống vận chuyển, chế biến và phân phối sản phẩm khí

  Tỷ lệ: 1:500
Thiết kế bởi Viva Media © 2013 Bản quyền thuộc Mô Hình Việt   +844 3633 6688 Yahoo SupportFacebook