1. Thiết kế đô thị Hồ Gươm và phụ cận

  Tỷ lệ: 1:1000
 2. Khu đô thị dầu khí Hà Tây

  Tỷ lệ: 1:1000
 3. Quy hoạch Đô thị hiện hữu TP Hồ Chí Minh

  Tỷ lệ: 1:5000
 4. Quy hoạch Đô thị hiện hữu TP Hồ Chí Minh

  Tỷ lệ: 1:5000
 5. Quy hoạch Đô thị hiện hữu TP Hồ Chí Minh

  Tỷ lệ: 1:5000
 6. Quy hoạch khu đô thị Hiệp Phước

  Tỷ lệ: 1:5000
 7. Quy hoạch khu đô thị Hiệp Phước

  Tỷ lệ: 1:5000
 8. Mô hình thành ủy Hà Nội

  Tỷ lệ: 1:200
 9. Mô hình thành ủy Hà Nội

  Tỷ lệ: 1:200
Thiết kế bởi Viva Media © 2013 Bản quyền thuộc Mô Hình Việt   +844 3633 6688 Yahoo SupportFacebook