1. Ý tưởng thiết kế Viettel Tower, Nikken Sekkei

  Tỷ lệ: 1:300
 2. Phương án thiết kế kiến trúc công trình Trụ sở chính Vietcombank Tower

  Tỷ lệ: 1:200
 3. Trung tâm triển lãm Quốc gia

  Tỷ lệ: 1:1000
 4. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam

  Tỷ lệ: 1:200
 5. Phương án dự thi thiết kê cụm đô thị Pungol, Singapore - Group8

  Tỷ lệ: 1:200
 6. Phương án dự thi Đại học Phố Hiến - Architecturities, Ý

  Tỷ lệ: 1:2000
 7. Bảo tàng các dân tộc miền núi

  Tỷ lệ:
 8. Phương án dự thi Bảo tàng lịch sử Việt Nam - Site Architect

  Tỷ lệ: 1:400
 9. Symbiotic Hạ Long

  Tỷ lệ: 1:750
 10. Trường ĐH Hữu nghị Việt Đức

  Tỷ lệ: 1:1000
 11. Phương án dự thi Trụ Sở Bộ ngoại giao Việt Nam

  Tỷ lệ: 1:150
 12. Phương án dự thi trụ sở VNPT - Atec

  Tỷ lệ: 1:150
 13. Phương án dự thi Đại học Phố Hiến - VIAP

  Tỷ lệ: 1:2000
 14. Phương án dự thi Petroserco Tower - Kume Sekkei, Nhật Bản

  Tỷ lệ: 1:150
 15. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam

  Tỷ lệ: 1:200
Thiết kế bởi Viva Media © 2013 Bản quyền thuộc Mô Hình Việt   +844 3633 6688 Yahoo SupportFacebook