1. SKY LAKE

 2. SKY LAKE

 3. SKY LAKE

 4. MAI TRANG TOWER

 5. HA LONG DRAGON CITY, DOJI LAND

 6. GOLDMARK CITY

 7. ECOPARK SKY LAKE

 8. ECOPARK SKY LAKE

 9. Dự án khu phức hợp Tràng An

  Tỷ lệ: 1: 150
 10. Sunshine Garden Palace

  Tỷ lệ: 1:75
 11. Goldsilk Complex

  Tỷ lệ: 1: 85
 12. Sunshine Garden Palace

  Tỷ lệ: 1:75
 13. Discovery Complex

  Tỷ lệ: 1:100 (Chiều cao Mô hình: 1.800mm)
 14. Khách sạn 5 sao tại Hà Nội

  Tỷ lệ: 1:200
 15. Khách sạn 5 sao tại Hà Nội

  Tỷ lệ: 1:200
 16. Giảng Võ Complex City, Hà Nội

  Tỷ lệ: 1:200
 17. Giảng Võ Complex City, Hà Nội

  Tỷ lệ: 1:200
 18. Royal City

  Tỷ lệ: 1:100
 19. Trụ sở Viện kiểm sát Nhân dân

  Tỷ lệ: 1:250
 20. Trụ sở viện Kiểm sát Nhân dân

  Tỷ lệ: 1:250
 21. Hydra Tower, Dubai

  Tỷ lệ: 1:100
 22. Petroserco Tower

  Tỷ lệ: 1:150
 23. Ciputra TM13 Complex, Hà Nội

  Tỷ lệ: 1:100
 24. Chung cư Ngoại Giao Đoàn NO1

  Tỷ lệ: 1:100
Thiết kế bởi Viva Media © 2013 Bản quyền thuộc Mô Hình Việt   +844 3633 6688 Yahoo SupportFacebook