1. UBND TP HO CHI MINH

 2. UBND TP HO CHI MINH

 3. UBND TP HO CHI MINH

 4. TRỤ SỞ VIETTEL-INIKKEN PA3

 5. TRỤ SỞ VIETTEL-INIKKEN PA3

 6. TRỤ SỞ VIETTEL-INIKKEN PA3

 7. NỊKKEN

 8. NATIONAL EXHIBITION CENTER

 9. NATIONAL EXHIBITION CENTER

 10. DỰ THI HOA SEN

 11. DESIGN CONTEST

 12. DESIGN CONTEST

 13. ĐÀ NẴNG TOWER

 14. ĐÀ NẴNG TOWER

 15. CUNG QUY HOẠCH HẠ LONG-PATK

 16. CUNG QUY HOẠCH HẠ LONG-PATK

 17. BẢO TÀNG LỊCH SỬ VIỆT NAM-NỘI THẤT

 18. BẢO TÀNG LỊCH SỬ VIỆT NAM

 19. BẢO TÀNG LỊCH SỬ VIỆT NAM

 20. MH CUNG TRIỂN LÃM HẠ LONG

 21. MH CUNG TRIỂN LÃM HẠ LONG

 22. UBND TP Hồ Chí Minh

  Tỷ lệ: 1:500
 23. Phương án dự thi Thiết kế

  Tỷ lệ: 1:200
 24. Dự án Khu đô thị Rose Valley

  Tỷ lệ: 1:1000
 25. Phương án dự thi Thiết kế "Thành Ủy Hà Nội"

  Tỷ lệ: 1:200
 26. Quy hoạch Mễ Trì

  Tỷ lệ: 1:500
 27. Quy hoạch Mễ Trì

  Tỷ lệ: 1:500
 28. Quy hoạch Khu 64 tỉnh thành, Hà Nội

  Tỷ lệ: 1:2000
 29. Quy hoạch Khu 64 tỉnh thành, Hà Nội

  Tỷ lệ: 1:500
 30. Khu đô thị mới Viwaseen

  Tỷ lệ: 1:2000
 31. Đại học dầu khí Việt Nam và khu nhà ở CBCNV dầu khí

  Tỷ lệ: 1:1000
 32. Dự án phát triển Tây Hồ Tây

  Tỷ lệ: 1:2500
 33. Dự án phát triển Tây Hồ Tây

  Tỷ lệ: 1:2500
 34. Quy hoạch tổng thể Khu đô thị sinh thái Ecopark

  Tỷ lệ: 1:2000
 35. Tòa Nhà Quốc Hội Việt Nam

  Tỷ lệ: 1:400
 36. Tòa Nhà Quốc Hội Việt Nam

  Tỷ lệ: 1:400
 37. Cửa Ô Hà Nội

  Tỷ lệ:
 38. Cửa Ô Hà Nội

  Tỷ lệ:
Thiết kế bởi Viva Media © 2013 Bản quyền thuộc Mô Hình Việt   +844 3633 6688 Yahoo SupportFacebook