Là đại diện số 1 của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất Mô hình Kiến trúc.

 Tiên phong mang sản phẩm mô hình Kiến trúc Việt Nam ra thị trường Quốc tế.

 Ứng dụng những công nghệ hiện đại nhất thế giới vào kỹ thuật làm mô hình.

 Là nhà tư vấn và cung cấp số 1 Việt Nam về các lĩnh vực liên quan đến sản xuất mô hình kiến trúc và cung cấp nguyên phụ liệu làm Mô hình.

Thiết kế bởi Viva Media © 2013 Bản quyền thuộc Mô Hình Việt   +844 3633 6688 Yahoo SupportFacebook